Navodila za uporabo

Projekt Aktivna matematika sestavlja množica gradiv, narejenih za pomoč pri pouku matematike v splošnih gimnazijah. Seveda pa so gradiva uporabna tudi pri tehničnih in ekonomskih gimnazijah, različnih srednjih strokovnih šolah ... Pri uporabi gradiv se predvideva uporaba različnih orodij (GeoGebra, Derive, Microsoft Math ...). Praviloma so pisana v taki obliki, da je poglavitna matematična ideja in ne orodje. Zato jih je praviloma mogoče enostavno prilagoditi drugemu orodju (npr. uporabiti program Cabri Geometre namesto programa GeoGebra).

Oblike gradiv

Gradiva so na voljo v naslednjih oblikah (s klikom na njih dobite podrobnejši opis):

 • Animacije
  Interaktivni filmi, namenjeni predstavitvi najrazličnejših postopkov, ki jih samo z uporabo besedila in statične slike težko opišemo.
 • Video posnetki
  Posnetki predavanj na določeno temo.
 • Zbirke vprašanj
  Preverjanja znanja, namenjena bodisi uvozu v spletno učilnico Moodle, bodisi uporabi kot samostojne spletne strani.
 • Prosojnice
  Datoteke, kjer je gradivo pripravljeno v obliki predstavitve. Uporablja se kot pomoč pri razlagi snovi.
 • Dinamično generirane naloge
  Napredna preverjanja znanja, kjer se vprašanja generirajo avtomatsko z naključno izbranimi podatki, poleg tega pa je omogočeno tudi napredno preverjanje odgovorov.
 • Spletne strani
  Spletni učbeniki na določeno temo, opremljeni s priloženim podrobnim pregledom vseh možnih značk in konstruktov jezika.
 • Učni listi
  Povezave na datoteke, ki vsebujejo gradivo pripravljeno za učenca.
 • Lekcije
  Zbirke zgoraj omenjenih oblik gradiv, ki predstavljajo zaključeno celoto.

Formati gradiv

Vsako gradivo je na voljo v različnih formatih, ki so odvisni od oblike gradiva. V vsakem primeru pa je gradivo v formatih:
 • Arhiv spletnih strani v obliki datoteke zip, ki vsebuje spletne strani elemetarnega gradiva. Ko datoteko ZIP odpakirate, dobite mapo, v kateri so gradiva primerna v obliki za postavljanje na spletni strežnik. Začetna datoteka je kot ponavadi datoteka index.html.
 • Paket SCORM 1.2, ki ga lahko naložite v vaš sistem LMS (npr. Moodle).
 • Izvorni format v obliki datoteke zip, ki vsebuje gradivo v izvorni kodi. Iz gradiva v izvornem formatu se lahko s pomočjo programa Lekcija sestavi spletne strani ali pakete SCORM, ki so kombinacije elementarnih gradiv.

V posebnih primerih lahko gradiva dobite tudi v drugih formatih, ki vključujejo format Moodle XML (pri zbirkah vprašanj), Word (pri učnih listih), PowerPoint (pri prosojnicah), pdf, wnk (pri animacijah), itd., kar si lahko podbrobneje preberete pri opisu posamezne oblike gradiva.

Načini uporabe

Ideja gradiv je v tem, da se jih da enostavno spreminjati in prilagajati ustrezni uporabi. Učitelj se sam odloči, kako jih je smiselno kombinirati v celoto. Gradiva so samostojne celote, ki se nahajajo v različnih formatih, katere lahko učitelj izbere glede na predviden način uporabe. Zaradi obsežnosti so formati gradiv ter možni načini uporabe opisani v posebnem dokumentu:

Tehnične zahteve

Za prikaz gradiv v splošnem potrebujete enega od znanih spletnih brskalnikov: Firefox (2+), Internet Explorer (7+), Safari (3.1+) oziroma Opero (9+). Spletne strani projekta so optimizirane za zaslonsko resolucijo 1024x768 točk oziroma večjo. Rešitve tehničnih težav so navedene v nadaljevanju in se bodo sproti dopolnjevale glede na predloge oz. zahteve uporabnikov.
 • Varnostno opozorilo v Internet Explorerju
 • Programi za spreminjanje gradiv
 • Če vam ne prikazuje animacij ...
 • Če je besedilo na straneh preveliko ali premajhno ...
 • Težave pri uporabi brskalnika Internet Explorer 6
 • Če vam javi napako pri ustvarjanju animacije s programom Wink ...

<< Nazaj