Načini uporabe gradiv

Tu je opisanih nekaj načinov, kako si predstavljamo, da boste uporabniki uporabljali gradiva, ki so vam na voljo na teh spletnih straneh. Seveda gre za opis le nekaj možnosti. Prepričani smo, da boste sami našli še bolj inovativne načine za kombiniranje gradiv. Veseli bomo, če boste svoje izkušnje in načine sporočili na naslov:

Scenariji

Pripravili smo nekaj scenarijev možnih načinov uporabe. Osnovni so prvi trije, ki so navedeni na tej strani. Dodatne scenarije, ki kažejo tudi, kako lahko spremenimo del gradiv s podrobnejšimi opisi načina uporabe pa najdete tukaj:

Scenarij 1 - povezava na naša gradiva

Postopek:
Učitelj ugotovi, kje na naši spletni strani so elementarna gradiva, kopira spletne povezave (URL) in sestavi spletno stran, ki uporablja te povezave. To lahko naredi tudi v spletni učilnici.
Prednosti:
Učitelj ne potrebuje svojega strežnika z gradivi
Slabosti:
Učitelj uporabiti gradiva v takšni obliki, kot so, in jih ne more popravljati oz. dopolnjevati. Učenec, ki pride na naše spletne strani, lahko "zaide" med ostalimi gradivi.

Scenarij 2 - prenos gradiv

Postopek:
Učitelj na naši strani najde primerna gradiva in jih prenese na svoj strežnik oziroma spletno učilnico ter jih kombinira s svojimi gradivi v zanj primerno učno enoto. Vkolikor je vešč popravljanja dokumentov v ustrznem formatu (doc, htm, wnk ...), lahko gradiva tudi nekoliko popravlja.
Prednosti:
Učitelj ima gradiva na svojem strežniku, kjer kontrolira količino dostopnih gradiv, spletne strani lahko popravlja in prilagaja svojim potrebam.
Slabosti:
Pogosto so spletne strani v HTML-ju obremenjene z informacijami o estetskem prikazu. Zato je tak način urejanja tovrstnih gradiv zamuden. Če uporabi pakete SCORM, mora za vsako gradivo uporabiti svoj paket SCORM. Posledično je učna pot definirana zgolj kot zaporedje povezav na gradiva in ne kot linearno urejena celota.

Scenarij 3 - ustvarjanje lekcij iz osnovnih gradnikov

Postopek:
Učitelj si naloži izvorne datoteke gradiv, potem pa sestavi lekcijo (zaporedje učnih gradiv) s pomočjo odprtokodnega programa Lekcija. Gradiva v izvorni obliki so v formatu, ki omogoča urejanje, popravljanje ter dopolnjevanje. Ko gradiva popravimo, lahko izgradimo lekcijo (učno pot), ki jo izvozimo bodisi v obliki paketa samozadostnih spletnih strani ali v obliki enega samega paketa SCORM, ki vsebuje celotno učno pot. Učitelj lahko ustvari tudi mešana gradiva, ki se delno obnašajo kot pri prvem scenariju, delno pa uporabi naložena gradiva v izvorni kodi.
Prednosti:
Učitelji dobijo dostop do jedra vsebin in jih lahko spreminjajo. Z orodjem Lekcija, je možno enostavno ustvarjati spletne strani oz. pakete SCORM.
Slabosti:
Pri popravljanju izvornih datotek je potrebno poznati osnove jezika za strukturiran opis podatkov xml.

<< Nazaj