Zbirke vprašanj

"Zbirke vprašanj" so namenjene preverjanju znanja učencev. Vsak kviz vsebuje več interaktivnih vprašanj, ki učencu med reševanjem nudijo povratne informacije. Te se mu izpišejo v obliki namigov oz. napotkov, seveda v odvisnosti od izbranega odgovora. Tako učenec v primeru napačnega odgovora dobi namig oz. je usmerjen na učno enoto z razlago snovi, katere znanje je potrebno za pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Poleg tekstovnega dobi učenec tudi grafično potrditev o pravilnosti odgovora s pomočjo zelene kljukice oziroma rdečega križca.

Formati gradiv

Kvizi so v osnovi pripravljeni v učnem okolju Moodle in shranjeni v formatu, ki izhaja iz MoodleXML. Tako je mogoče vsak kviz narejen v okolju Moodle izvoziti v naš razširjen format ter jih kasneje (po spremembi vprašanj v kvizu) zopet uvoziti nazaj v sistem Moodle. Možno pa jih je uporabljati tudi kot navadne spletne strani.

S pomočjo ustreznih podpornih datotek pa je (kot kažejo strani) kvize uporabljati tudi kot samostojne spletne strani.

<< Nazaj