Naloge iz programiranja

"Naloge iz programiranja" vsebujejo besedilo, namige za reševanje ter rešitve programerskih nalog. Namigi in rešitve so lahko napisani v različnih programskih jezikih. Učencu se prikažejo le tisti, ki so aktualni za izbrani jezik. Tako lahko isto nalogo uporabimo pri poučevanju različnih programskih jezikov.

Namigi se prikazujejo postopno in so čedalje bolj poglobljeni, tako da lahko učenec že sproti preverja, če je njegova rešitev pravilno sestavljena oziroma k njej dodaja manjkajoče dele. Rešitve so napisane o obliki programa, ki ima programsko kodo ustrezno obarvano, vrstice pa ustrezno zamaknjene.

<< Nazaj