Dinamično generirane naloge

Dinamično generirane naloge so namenjene preverjanju matematičnega znanja. Sestavljene so iz besedila naloge in polja, kamor učenec vpiše svoj odgovor. Podatki v nalogi se lahko naključno generirajo ob klicu vprašanja. Odgovor se preveri na sistemu za simbolično računanje, ki omogoča uporabo dovoljenih matematičnih funkcij, izpisovanje povratne informacije glede na odgovor, ter preverjanje pravilnosti odgovora. Pri preverjanju pravilnosti sistem uporablja matematična pravila, tako da se kot pravilni zaznajo tudi odgovori, ki niso zapisani točno tako, kot je to predvidel učitelj.

Prednosti sistema

Sistem za dinamično generiranje nalog se imenuje STACK in poleg omenjenega ponuja še mnogo drugih funkcij:

 • Podatke v nalogah je možno generirati naključno, znotraj omejitev, ki jih podamo.
 • Odgovori se najprej interpretirajo, tako da lahko učenec vidi vpisano rešitev v dvodimenzionalni obliki in popravi morebitne napake. Če je zahtevan odgovor v obliki števila, točke, seznama ali množice, učenec pa je ne zapiše pravilno, ga sistem na tem mestu na to opozori.
 • Pravilnost odgovorov se preverja prek sistema za simbolično računanje, kar pomeni, da se izrazi ustrezno reducirajo. To v praksi povzroči, da če je učiteljev odgovor na neko vprašanje funkcija x^2-1, se kot pravilen odgovor upošteva tudi (x-1)(x+1), x^2-3+2, (x^3-x^2-x+1)/(x-1) itd.
 • Čeprav sistem omogoča uporabo različnih funkcij (korenov, potenc, trigonometrije) pri podajanju odgovora, jih lahko preprečimo in s tem zahtevamo, da učenec sam izračuna rešitev do konca.
 • Omejimo lahko način podajanja odgovorov, tj. zahtevamo okrajšane ulomke, upoštevamo toleranco pri decimalnih številih ...
 • Definiramo lahko več vrst povratnih informacij in s tem "ujamemo" najbolj znane napake, ki jih pri določeni nalogi delajo učenci. Tako učenec takoj izve, kje se je zmotil, namesto da dobi le informacijo o napačnem odgovoru.

Postopek reševanja nalog

Reševanje dinamično generiranih nalog uporablja dvostopenjski način preverjanja, kar pomeni da se uporabniku naprej prikaže njegov odgovor, tako kot ga sistem razume, tj. postopek interpretacije, nato pa se izvede še postopek ocenjevanja.

Celoten potek reševanja, ki je prikazan tudi v animaciji, je naslednji:

 1. Ko izberemo vprašanje, se vam generira naloga z naključnimi podatki. V polje vpišete zahtevan odgovor.
  Pravila vpisovanja rešitve:
  • Za množenje se uporablja znak *. Včasih ga sicer lahko izpustite, vendar se temu raje izogibajte (npr. 3x sistem prepozna kot 3*x, 3xy pa ne). Prav tako ne uporabljajte presledkov v formulah, saj bo sistem vrnil napako pri interpretaciji.
  • Za potenciranje se uporablja znak ^ (kombinacija CRTL+ALT+3). Pazite na to, kaj želite v potenci, npr. x^2y sistem interpretira kot (x^2) *y, zto uporabite oklepaje, če želite x^(2*y).
  • Uporabljate lahko konstante pi, e in inf (neskončno) ter funkcije kot so sqrt (koren), abs (abs. vrednost), pow (potenca), log, sin, cos, tan, arcsin, itd., a pazite, da njihove argumente podate v oklepajih, tj. sin(pi/2).
  • Grške črke se pišejo z angleškimi imeni, tj. alpha, beta, ...
  • Množice se pišejo znotraj zavitih oklepajev, tj. {1,2,3}, seznami pa znotraj oglatih, tj. [1,2,3]. Klasični oklepaji so namenjeni določanju prioritet operacij.
  • Decimalna števila je priporočljivo pisati v okliki ulomkov, tj. 1/2 namesto 0.5 (decimalno ločilo v sistemu STACK je pika).
 2. S klikom na gumb "Preveri" se odgovor, ki ste ga vnesli, interpretira (kar pomeni, da sistem poskuša razumeti, kaj ste napisali) ter se razločneje prikaže v dvodimenzionalnem zapisu. Če je vse v redu, vidite ikono, ki je prikazana na desni. Če je odgovor pravilno interpretiran, a ste ugotovili, da ste se kje zmotili, lahko odgovor popravite in ponovno kliknete na "Preveri", kar bo ponovno sprožilo postopek interpretacije
 3. Če ste pri odgovarjanju uporabili nedovoljene besede, decimalna števila neokrajšan ulomek ... vam bo pri interpretaciji sistem javil napako in prikazal ikono na levi, kar pomeni da morate vnos popraviti in ponovno klikniti na gumb "Preveri".
 4. S ponovnim klikom na gumb "Preveri" izvedete ocenjevanje pravilnosti odgovora.
 5. Pri nepravilnem ali delno pravilnem odgovoru lahko odgovor popravite.
 6. S pritiskom na gumb "Nova naloga" se vam generira novo vprašanje z drugačnimi podatki.

Načini uporabe sistema STACK

POZOR! Ker je sistem za simbolično računanje nameščen na spletnem strežniku, za delovanje teh vprašanj nujno potrebujete internetno povezavo. Trenutno vprašanj še ne morete spreminjati, če pa vas to zanima ali želite izvedeti več o sistemu za dinamično generiranje nalog in njegovi uporabi, nas kontaktirajte na

<< Nazaj