Učni list

Oblika gradiva "Učni list" je datoteka, ki vsebuje gradivo, pripravljeno za učenca. Gradivo je sestavljeno iz problema, ki jo želimo rešiti, opisanega postopka reševanja v splošnem oziroma na enem od primerov ter iz nalog, ki jih mora učenec rešiti, da s tem pokaže razumevanje problema. Prav tako so v obliki učnega lista napisana tudi gradiva, namenjena učitelju pri izvedbi določene demonstracije s pomočjo projektorja.

Formati gradiv

Gradivo se nahajajo v formatih doc, docx ter pdf, zato je za ogled potrebno imeti nameščene vsaj brezplačne pregledovalnike dokumentov omenjenih formatov, tj. Pregledovalnik za Word 2003 ali OpenOffice Writer (za doc), združljivostni paket za Word 2007 (za docx) ter Acrobat Reader ali kateri drug prikazovalnihk za pdf.

Za popravljanje gradiva pa je potrebno imeti nameščen Microsoft Word ali OpenOffice.Writer (za doc), Microsoft Word 2007 (oz. 2008 za Apple) ali Open XML Translator za OpenOffice (za docx) ter Adobe Acrobat (za pdf).

Če gradivo vsebuje interaktivne komponente vezane na Microsoft Word 2007: Math Add-in, je popolna funkcionalnost vezana na format docx ter na namestitev omenjenega dodatka.

Primer uporabe

<< Nazaj