Dinamično generirane naloge

Prvi člen aritmetičnega zaporedja