Učni listi

Podobnostne transformacije in avtomobilski znaki

S pomočjo podobnostnih transformacij v GeoGebri konstruiramo avtomobilske značke.