Učni listi

Računanje ničle funkcije z bisekcijo

Učni list na temo iskanja ničel funkcije z metodo bisekcije.