Učni listi

Aproksimacija določenega integrala z desnimi pravokotniki

Učni list na temo aproksimacije določenega integrala z desnimi pravokotniki s pomočjo programa Derive 6.