Učni listi

Aproksimacija določenega integrala z levimi pravokotniki

Učni list na temo aproksimacije določenega integrala z levimi pravokotniki s pomočjo programa Derive 6.