Učni listi

Aproksimacija določenega integrala s pravokotniki

Gradivo na temo aproksimacije določenega integrala s pravokotniki s pomočjo programa Derive 6.