Učni listi

Aproksimacija določenega integrala s trapezi

Gradivo na temo aproksimacije določenega integrala s trapezi s pomočjo programa Derive 6.