Učni listi

Eksponentna funkcija

Učni list na temo premikov in raztegov eksponentne funkcije.