Učni listi

Enačba premice

Učni list na temo enačbe premice in absolutne vrednosti s poudarkom na risanju grafov funkcij.