Učni listi

Eulerjeva konstanta

Učni list na temo zaporedja (1+1/n)^n in njegove limite s pomočjo programa Derive 6.