Dinamično generirane naloge

Pretvarjanje velikosti kotov