Zbirke vprašanj

Geometrija

1. Pravokotna vektorja

Določi $x$ tako, da bosta vektorja $(!@@@var_1_a@@@!, !@@@var_1_b@@@!x, !@@@var_1_f@@@!)$ in $(!@@@var_1_c@@@!, !@@@var_1_d@@@!, x-!@@@var_1_e@@@!)$ pravokotna. Rezultat zaokroži na dve decimalni mesti.


2. Trikotnik, premiki

V enakokrakem trikotniku je
Središče trikotniku očrtane krožnice je presečišče
Togi premik, ki ne ohranja orientacije trikotnika je


3. Kosinusni izrek

Kosinusni izrek uporabljamo za izračun:


4. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - kosinus

Kosinus kota je enak razmerju med


5. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - kotangens

Kotangens kota je enak razmerju med


6. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - sinus

Sinus kota je enak razmerju med


7. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - tangens

Tangens kota je enak razmerju med


8. Krožni kolobar

Krožni kolobar ima ploščino $$16\pi$$ m2 in širino 2 m. Zunanji premer tega kolobarja je


9. Sinusni izrek

Sinusni izrek uporabljamo za izračun:


10. Težiščnica

Kaj je težiščnica na stranico trikotnika?


11. Uporaba kotnih funkcij v trikotniku

V enakokrakem trikotniku meri osnovnica $$18cm$$, kot med krakoma pa je 54 stopinj. Izračunaj dolžino kraka na dve decimalni mesti natančno (ne piši dimenzij ter uporabi piko kot decimalno ločilo).


12. Skalarni produkt

Skalarni produkt pravokotnih vektorjev je enak 0.


13. Vektorski produkt

Vektorski produkt neničelnih pravokotnih vektorjev je enak 0.


14. Vektorski produkt in vzporedni vektorji

Vektorski produkt vzporednih vektorjev je enak 0.


15. Skalarni produkt in vzporedni vektorji

Skalarni produkt neničelnih vzporednih vektorjev je enak 0.