Učni listi

Graf racionalne funkcije I

Učni list na temo grafa racionalne funkcije, uporaben za utrjevanje snovi s samostojnim delom dijakov v šoli ali doma oz. z delom v skupinah.