Učni listi

Graf racionalne funkcije

Učni list na temo grafa racionalne funkcije, kjer je stopnja števca za več kot 1 večja od stopnje imenovalca.