Učni listi

Pomen koeficientov k in n linearne funkcije

Učni list, pri katerem ilustriramo pomen koeficientov k in n linearne funkcije.