Dinamično generirane naloge

Osnovni izrek kombinatorike