Zbirke vprašanj

Kombinatorika, verjetnost in statistika

1. Izbor parov

Koliko parov lahko izberemo izmed šestih ljudi ?


2. izbor šopka

Na koliko načinov lahko izmed osmih različnih cvetlic izberemo šopek s tremi cvetlicami?


3. Taborjenje štirih z omejitvijo

Na taborjenju prijatelji Tadej, Jan, Dejan in Matic vsak dan skupaj večerjajo za isto mizo. Tadej vedno sedi na istem mestu. Na koliko različnih načinov lahko prijatelji sedijo za mizo?


4. Taborjenje treh z omejitvijo

Na taborjenju prijatelji Tadej, Jan in Dejan vsak dan skupaj večerjajo za isto mizo. Tadej vedno sedi na istem mestu. Na koliko različnih načinov lahko prijatelji sedijo za mizo?


5. Taborjenje štirih

Prijatelji Tadej, Jan, Dejan in Matic vsak dan skupaj večerjajo za isto mizo. Na koliko različnih načinov lahko prijatelji sedijo za mizo?


6. Taborjenje treh

Prijatelji Tadej, Jan, Dejan vsak dan skupaj večerjajo za isto mizo. Na koliko različnih načinov lahko prijatelji sedijo za mizo?


7. Povprečje števil

Izračunaj povprečje (aritmetično sredino) števil 2, 3 in 5 na dve decimalki natančno.


8. Povprečje števil 2

Izračunaj povprečje (aritmetično sredino) števil 12, 8, 15 in 11 na decimalko natančno.


9. Kroglice

V posodi imamo 4 rdeče in 6 modrih kroglic. Na slepo izbiramo. Koliko je verjetnost, da izberemo rdečo kroglico? Rezultat zapiši na decimalko natančno.


10. Kroglice 2

V posodi imamo 3 rdeče in 7 modrih kroglic. Na slepo izbiramo. Koliko je verjetnost, da izberemo modro kroglico? Rezultat zapiši na decimalko natančno.


11. Kroglice 3

V posodi imamo 7 rdečih in 3 zelene kroglice. Na slepo izbiramo. Verjetnost, da izberemo zeleno kroglico je 0.7.


12. Verjetnost vprašanja

Če pri tem tipu vprašanja na slepo izbiramo odgovor, je verjetnost, da izberemo pravega 0.5 oziroma 50 odstotkov.


13. Verjetnost vprašanja 2

Če pri tem tipu vprašanja na slepo izbiramo odgovor, je verjetnost, da izberemo pravega 0.5 oziroma 5 odstotkov. Ta trditev je v celoti pravilna.


14. Kroglice 4

V posodi imamo 6 rdečih in 4 zelene kroglice. Na slepo izbiramo. Verjetnost, da izberemo zeleno kroglico je 0.4.