Zbirke vprašanj

Kompleksna števila

1. Kvadrat kompleksnega števila

Izračunaj realni del kvadrata kompleksnega števila $z = !@@@var_1_a@@@! + !@@@var_1_b@@@! i$


2. Absolutna vrednost

Absolutna vrednost kompleksnega števila $$z= 3-4i$$ je enaka $$25$$.


3. Absolutna vrednost konjugiranega števila

Absolutna vrednost konjugiranega števila $$\overline{z}$$ in absolutna vrednost kompleksnega števila $$z$$ sta enaki.


4. Absolutna vrednost

Absolutna vrednost kompleksnega števila $$z= 3-4i$$ je enaka $$5$$.


5. Absolutna vrednost imaginarne enote

Absolutna vrednost kompleksnega števila $$z= -i$$ je enaka $$-1$$.


6. Inverz in konjugirano število

Ali velja $$\overline{z}=z^{-1}$$, če je $$z= \frac{2-i}{2+i}$$?


7. Konjugirano število

$$\overline{z}=-3+2i$$, če je $$z= 3-2i$$.


8. Konjugirano število

$$\overline{z}=3+2i$$, če je $$z= 3-2i$$.


9. Konjugirano število imaginarni enoti

Ali velja $$\overline{z}=z^{-1}$$, če je $$z= i$$?


10. Koren negativnega števila

$$\sqrt{(-3)^3}$$ je realno število.


11. Kvadrat

$$(3-2i)^2=13-12i$$.


12. Kvadrat

$$(3+2i)^2=13$$.


13. Koren

$$\sqrt[5]{(-3)^3}$$ ni realno število.


14. Negativni koren

$$\sqrt{-5}=\sqrt{5}i$$.


15. Negativni koren imaginarne enote

$$\sqrt{-9}=9i$$.