Učni listi

Obodni in središčni koti

S pomočjo GeoGebre ponazorimo odvisnost med obodnim in središčnim kotom.