Zbirke vprašanj

Kotne funkcije

1. Funkcija tangens

Za funkcijo $f(x) = \tan x$ določi, kaj predstavljajo zapisi:
$$R-\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z\}$$
$$R$$
$$\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z\}$$
$$\{k\pi, k\in Z\}$$
$$\pi$$
$$k\pi$$


2. Tabela kotnih funkcij

Izberi pravilne vrednosti kotnih funkcij za različne kote.

sin 30°=
cos 0°=
sin 0°=
sin 45°=
cos 30°
tg 30°=


3. Kosinusni izrek

Kosinusni izrek uporabljamo za izračun:


4. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - kosinus

Kosinus kota je enak razmerju med


5. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - kotangens

Kotangens kota je enak razmerju med


6. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - sinus

Sinus kota je enak razmerju med


7. Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - tangens

Tangens kota je enak razmerju med


8. Sinusni izrek

Sinusni izrek uporabljamo za izračun:


9. Poenostavi trigonometrični izraz

Poenostavi \[\frac{\sin 2x}{2(\sin x - \sin^3 x)} - \cos^{-1} x (\cos 2x + 2 \sin^2 x).\]


10. Trigonometrija

Izračunaj: $$\sin 105^\circ - \sin 75^\circ$$


11. Uporaba kotnih funkcij v trikotniku

V enakokrakem trikotniku meri osnovnica $$18cm$$, kot med krakoma pa je 54 stopinj. Izračunaj dolžino kraka na dve decimalni mesti natančno.


12. Uporaba adicijskega izreka

Izračunaj: $$\sin 22^\circ-\sin 50^\circ \cos 28^\circ +\cos 50^\circ \sin 28^\circ $$