Učni listi

Limita funkcije sin(x)/x

Učni list na temo limite funkcije sin(x)/x, ko gre x proti 0, s pomočjo programa Derive 6.