Učni listi

Tekmujmo z Brigito I

Učni list na temo uporabe linearnih enačb in funkcij za rešitev problema s športno-fizikalno vsebino.