Dinamično generirane naloge

Število kokoši in zajcev