Učni listi

Logaritemska funkcija - premiki in raztegi

Učni list na temo premikov in raztegov grafa logaritemske funkcije.