Zbirke vprašanj

Logika

1. Ali

Če je število $$x$$ večje od 3 ali pa je večje od 5, potem je število $$x$$ večje od 5.


2. Pravilnost izjave

Trdimo, da je naslednja izjava pravilna:

$$3\cdot 6=18$$ ali pa je $$12-3=8$$.


3. Ali je ali ni?

Trdimo, da je naslednja izjava pravilna:

Velja, da je število 7 naravno število ali pa število 7 ni naravno število.


4. In

Če je število $$x$$ večje od 3 in večje od 5, potem je število $$x$$ večje od 5.


5. Pravilna ali ne

Trdimo, da je naslednja izjava pravilna:

Kvadratni koren števila 2 ni racionalno število in $$3-4=-1$$.


6. Ni pravilna

Trdimo, da naslednja izjava NI pravilna:

$$3\cdot 5=14$$ in $$12-3=9$$.


7. Je res?

Trdimo, da naslednja izjava NI pravilna:

Velja, da je število 8 naravno število in število 9 ni naravno število.


8. Ali drži?

Trdimo, da je naslednja izjava pravilna:

Velja, da je število 15 naravno število in število 1 ni naravno število.


9. Ne obstaja?

Ne obstaja število, ki bi bilo večje od 3 in hkrati manjše od 1.


10. Obstaja ali ne?

Ne obstaja število, ki bi bilo večje od 7.


11. Obstoj

Obstaja število, ki je manjše od -1000.


12. Vsako število ...

Vsako število, ki je večje od -1000, je tudi večje od -2000.


13. Vsako število ...

Vsako število, ki je večje od 20, je tudi večje od 21.


14. Naravna števila

Za vsako naravno število $$n$$ obstaja število, ki je večje $$n$$.


15. Ali je res?

Vsako število, ki je večje od 3, je tudi večje od 7.