Učni listi

Maksimum in minimum funkcije

Gradivo o zvezi med ekstremi in prvim odvodom s pomočjo programa Derive 6.