Učni listi

Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

Učni list na temo največjega skupnega delitelja, najmanjšega skupnega večkratnika in faktorizacije.