Učni listi

Ničle funkcij sinus in kosinus

Učni list na temo ničel kotnih funkcij.