Učni listi

Relativna in konformna obrestna mera

Učni list na temo obrestnih mer pri bančnih kreditih s pomočjo programa Derive 6.