Učni listi

Navadno in obrestno obrestovanje

Učni list na temo navadnega in obrestnega obrestovanja s pomočjo programa Derive 6.