Učni listi

Geometrični pomen drugega odvoda

Gradivo na temo drugega odvoda s pomočjo programa Derive 6.