Dinamično generirane naloge

Ploščina enakokrakega trapeza