Učni listi

Ploščina likov med grafi funkcije in abscisno osjo

Učni list na temo računanja ploščin s pomočjo določenega integrala, za kar pa potrebujemo znanje računanja ničel funkcije. Učni list služi tudi kot predstavitev uporabe dodatka Microsoft Math Add-In.