Dinamično generirane naloge

Ploščina in orientacija trikotnika