Zbirke vprašanj

Polinomi in racionalne funkcije

1. Krivulja drugega reda

Katero krivuljo predstavlja enačba $$4x^2+7y^2-37x+24y-87=0$$?


2. Krivulja drugega reda

Katero krivuljo predstavlja enačba $$4x^2-7y^2-37x+24y+87=0$$?


3. Krivulja drugega reda

Katero krivuljo predstavlja enačba $$4x^2+4y^2-37x+24y-87=0$$?


4. Krivulja drugega reda

Katero množico točk v ravnini predstavlja enačba $$4x^2+4y^2+8=0$$?


5. Krivulja drugega reda

Katero množico točk v ravnini predstavlja enačba $$4x^2+2y^2=0$$?


6. Krivulje drugega reda

Katero krivuljo predstavlja enačba $$y^2=4x-2$$?


7. Vrednost funkcije

Naj točka $A(6,2)$ leži na grafu funkcije $$f(x)$$. Potem velja:


8. Asimptota racionalne funkcije

Asimptota racionalne funkcije $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x+3$$ in $$q(x)=x^2-4$$, je premica $$y=1$$.


9. Asimptota racionalne funkcije

Asimptota racionalne funkcije $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x^2+3$$ in $$q(x)=x^2-4$$, je premica $$y=0$.


10. Ničle racionalne funkcije

Racionalna funkcija $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x^2+3$$ in $$q(x)=x^2-4$$, nima ničel.


11. Ničle racionalne funkcije

Racionalna funkcija $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x-7$$ in $$q(x)=x^2-4$$, ima ničli $$x=2$$ in $$x=-2$$.


12. Poli racionalne funkcije

Racionalna funkcija $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x-7$$ in $$q(x)=x^2-4$$, ima pol $$x=7$$.


13. Poli racionalne funkcije

Racionalna funkcija $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x+4$$ in $$q(x)=x^2-4$$, ima pola $$x=2$$ in $$x=-2$$.


14. Asimptota racionalne funkcije

Asimptota racionalne funkcije $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x-3$$ in $$q(x)=x^2-3$$, je premica $$y=0$$.


15. Asimptota racionalne funkcije

Asimptota racionalne funkcije $$p(x)/q(x)$$, kjer je $$p(x)=x^2-3$$ in $$q(x)=x^2-4$$, je premica $$y=1$$.