Zbirke vprašanj

Potence in koreni

1. Negativna potenca

Koliko je $$!@@@var_1_a@@@!^{!@@@var_1_b@@@!}$$ ?  Odgovor zapiši z decimalnim številom.


2. Negativna potenca

Koliko je $$(2-!@@@var_2_a@@@!)^{!@@@var_2_b@@@!}$$ ?  Odgovor zapiši z decimalnim številom.


3. Računanje potenc

Koliko je $$!@@@var_3_a@@@!^!@@@var_3_b@@@!+2$$ ?


4. Računanje potenc

Koliko je $$(!@@@var_4_a@@@!^!@@@var_4_b@@@!-12)^2$$ ?


5. Računanje potenc

Koliko je $$!@@@var_5_a@@@!^3-3^!@@@var_5_a@@@!+16^{!@@@var_5_b@@@!}$$ ?


6. Definicija za deveti koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo deveti koren za:


7. Definicija za kubični koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo kubični koren za:


8. Definicija za kvadratni koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo kvadratni koren za:


9. Definicija za osmi koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo osmi koren za:


10. Racionalne potence

Koliko je $$125^{-1/3}$$? Rezultat zapiši na decimalko natančno.


11. Racionalne potence

Koliko je $$4^{-1/2}$$? Rezultat zapiši na decimalko natančno.


12. Racionalne potence

Koliko je $$9^{1/2}$$?


13. Koren potence

$$\sqrt{(-3)^4}$$ je naravno število?


14. Koren potence

$$\sqrt{(-3)^5}$$ je realno število.


15. Koren potence

$$\sqrt{(-3)^6}$$ ni realno število.


16. Lihi koren negativnega števila

$$\sqrt[5]{(-4)^3}$$ ni realno število.