Učni listi

Premiki in raztegi polinomov

Učni list na temo premikov in raztegov polinomov, uporaben za utrjevanje oz. ponovitev snovi.