Učni listi

Pravila sklepanja

S pomočjo resničnostnih tabel v programu Derive preverimo veljavnost najbolj znanih pravil sklepanja.