Učni listi

Pravila za računanje z logaritmi

Učni list na temo pravil za računanje z logaritmi.