Učni listi

Premiki polinomov

Učni list na temo premikov polinomov.