Učni listi

Računanje s točkami, premicami in ravninami

Učni list na temo računanja točk, enačb premic in ravnin v prostoru.