Učni listi

Racionalne neenačbe

Učni list na temo grafičnega in računskega reševanja neenačb, v katerih nastopajo racionalne funkcije.