Aproksimacija določenega integrala z desnimi pravokotniki