Aproksimacija določenega integrala z levimi pravokotniki